Disclaimer

lemongrass sliced

Disclaimer

Door deze website te bezoeken of de op (of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website Go-Tan
De informatie op de website van Go-Tan is alleen bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Go-Tan is heel zorgvuldig in het onderhoud en samenstellen van informatie op de website. Desondanks kan het gebeuren dat iets in de aangeboden informatie niet helemaal klopt qua volledigheid, juistheid of actualiteit. We garanderen niet dat de website foutloos of feilloos functioneert. Go-Tan wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op www.go-tan.nl staan links naar websites van derden. Voor de websites van derden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van deze websites. Wanneer je een link gebruikt, is dit op eigen risico.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Go-Tan, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het kopiëren, downloaden, verveelvoudigen of op een andere manier openbaar maken van de op ons aangeboden content is niet toegestaan zonder toestemming vooraf van Go-Tan, behalve bij het afdrukken van een recept.

Aanpassingen en wijzigen
Wij hebben het recht om de informatie op de gehele website, zoals deze disclaimer, altijd te wijzigen, zonder dat we dit van te voren aan kondigen. Het is aan te raden regelmatig te checken of de informatie op www.go-tan.nl is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Go-Tan.

red curry seeds eggplant