Ansvarsfraskrivelse

Mushroom Brocolli

Ansvarsfraskrivelse

Ved å besøke dette nettstedet eller bruke informasjonen som er gitt på eller gjennom nettsiden, aksepterer du vilkårene i denne ansvarserklæringen.

Bruk av Go-Tan-nettsiden
Informasjonen på Go-Tan-nettstedet er kun ment som generell informasjon. Go-Tan etterstreber å holde innholdet så korrekt og oppdatert som mulig. Likevel kan det forekomme at noe informasjon kan være ufullstendig, unøyaktig eller ikke oppdatert. Vi kan ikke garantere ikke at bruk av nettstedet fungerer feilfritt. Go-Tan tar intet ansvar med hensyn til unøyaktigheter eller ufullstendige opplysninger.

Informasjon fra tredjeparter, produkter og tjenester
På www.go-tan.no kan det finnes lenker til tredjeparts-nettsteder. Go-Tan tar ikke ansvar innholdet, bruken eller tilgjengeligheten til disse nettstedene. Når du klikker på en lenke, er det på egen risiko.

Bruk av informasjon
Innholdet på nettsidene våre er underlagt opphavsrettsbeskyttelse, og tilhører Go-Tan, dets tilknyttede selskaper, eller er inkludert med tillatelse fra den som eier innholdet.

Kopiering, nedlastning, gjengivelse eller annen publisering av innholdet som på nettstedet er ikke tillatt uten forhåndsgodkjenning fra Go-Tan, bortsett fra når du skriver ut en oppskrift.

Justeringer og endringer
Endring av informasjon på nettstedet, inkludert denne ansvarserklæringen, kan skje når som helst og uten forhåndsvarsel. Det anbefales å sjekke regelmessig om informasjonen på www.go-tan.en er endret.

Gjeldende lov
Dette nettstedet er underlagt nederlandsk lov. Alle tvister under eller i forbindelse med denne ansvarserklæringen vil bli forelagt domstol i nærheten av Go-Tans område.

Garlic / Basil