Privacy & cookies

green bell pepper 2

Privacyverklaring & cookies

Go-Tan, gevestigd aan Spoorstraat 57, Kesteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We raden je aan even de tijd te nemen om bekend te raken met deze verklaring. Laat het ons weten als je vragen hebt via info@go-tan.nl.

Deze privacyverklaring geldt tevens voor onze marketingcommunicatie, waaronder aanbiedingen en advertenties die wij (of een leverancier die namens ons handelt) jou kunnen tonen op websites, platforms en applicaties van derden. Websites van derden hebben doorgaans hun eigen privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden je aan om die door te nemen voordat je dergelijke websites gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Go-Tan verwerkt alle gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand direct of indirect te identificeren. Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld via bijvoorbeeld onze klantenservice, of door winacties maar ook gegevens die online worden verzameld door middel van marketingcampagnes, cookies op onze websites, op platforms van derden en in onze applicaties.

Je bent niet verplicht om Go-Tan jouw persoonsgegevens te verstrekken, maar als je ervoor kiest dit niet te doen, dan kunnen we jou mogelijk niet onze producten en diensten aanbieden, of mogelijk niet met dezelfde hoge kwaliteit als anders het geval zou zijn.

Go-Tan kan persoonsgegevens verzamelen vanaf diverse informatiebronnen, te weten:

  • Persoonsgegevens die jij ons rechtstreeks verstrekt;
  • Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
  • Persoonsgegevens die we vanaf andere informatiebronnen verzamelen

Wanneer je onze websites bezoekt, dan kunnen kenmerken van jouw opvragingen in logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende een beperkte periode bewaard. De gegevens, die je achterlaat via formulieren, worden bewaard voor het strikt noodzakelijke doel en niet zonder toestemming gebruikt om jou aanbiedingen of andere berichten te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Go-Tan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Go-Tan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Op de websites van Go-Tan wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’ (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Cookies worden met name gebruikt om bepaalde instellingen voor een volgend website bezoek te onthouden, of om voor het functioneren van onze websites benodigde gegevens van de ene pagina naar de andere over te dragen. Cookies worden op websites van Go-Tan niet gebruikt om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres op te slaan. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn.

Google Analytics
De websites van Go-Tan kunnen gebruik maken van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om Go-Tan te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Gegevens die worden bewaard zijn onder meer URL, IP, tijdstip, user-agent, browsertype, beeldschermgrootte. Er wordt niet nagegaan wie, welk IP-nummer, op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Tracking cookies
Bij bezoek aan onze websites kunnen tracking cookies geplaatst worden. Tracking cookies maken het mogelijk de inhoud van de website op jouw interesses en voorkeuren af te stemmen, op onze website en op andere sites relevante advertenties te tonen. Met de tracking cookies die worden geplaatst kunnen wij niet jouw naam, adres en e-mailadres achterhalen. Voordat wij deze cookies plaatsen, vragen wij eerst jouw toestemming. Je kunt te allen tijde jouw cookies ook weer verwijderen via de browser.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel en de wettelijke bepalingen daaromtrent waarvoor Go-Tan de gegevens heeft verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om geïnformeerd te worden en Go-Tan te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en deze te verbeteren en/of aan te vullen. Tevens heb je het recht onder bepaalde omstandigheden op verplaatsbaarheid van gegevens, om vergeten te worden, op beperkte verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op bezwaar. Ook heb je het recht op intrekking van jouw toestemming. Voorts heb je het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende instantie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@go-tan.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Go-Tan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@go-tan.nl.

lemongrass pepper