Käyttöehdot

peanut 2

Disclaimer

Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai sillä olevia tietoja (tai tämän verkkosivuston kautta löytämiäsi tietoja) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Go-Tanin verkkosivuston käyttö
Go-Tanin verkkosivustolla olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedoksi. Tämän verkkosivuston tiedoista ei synny minkäänlaisia oikeuksia. Go-Tan huolehtii verkkosivuston tietojen ylläpidosta ja laatimisesta erittäin huolellisesti. On kuitenkin mahdollista, että kaikki sivustolla olevat tiedot eivät ole täysin aukottomia, täsmällisiä tai ajankohtaisia. Emme takaa, että verkkosivusto toimii virheettömästi. Go-Tan ei ole vastuussa verkkosivustolla olevien tietojen täsmällisyydestä, aukottomuudesta tai ajankohtaisuudesta tai verkkosivuston (keskeytymättömästä) käytöstä.

Kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita koskevat tiedot
Verkkosivustolla www.go-tan.en voi olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Emme ole millään tavalla vastuussa tai korvausvelvollisia tällaisten verkkosivustojen sisällöstä, käytöstä tai saatavuudesta. Jos seuraat linkkejä muille sivustoille, teet sen omalla vastuullasi.

Tietojen käyttäminen
Kaikki teksteihin, kuviin, ääniin, ohjelmistoihin ja muihin tällä verkkosivustolla tarjottaviin materiaaleihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet ja brändioikeudet, ovat Go-Tanin tai sen konserniyhtiöiden omaisuutta tai niitä tarjotaan niiden omistajan luvalla.

Verkkosivuston sisällön kopiointi, lataaminen, jäljentäminen tai julkaiseminen ei ole sallittua ilman Go-Tanin etukäteen antamaa suostumusta, ellei ole kyse reseptin tulostamisesta.

Muutokset
Meillä on oikeus muuttaa tällä verkkosivustolla olevia tietoja, kuten näitä käyttöehtoja, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. On suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti, ovatko verkkosivustolla www.go-tan.en olevat tiedot muuttuneet.

Sovellettava lainsäädäntö
Tähän verkkosivustoon sovelletaan Hollannin lakia. Kaikki näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet käsitellään Go-Tanin kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

lettuce